hWiki
Search
K
Links

Personvern i Norge

(Norwegian content)

Personvernresursser

  • GDPR / Jan Sandtrø - Personvernforordningen med koblinger til relevante punkter i fortalen, relaterte bestemmelser m.m.

Blogger og bøker

Benytt dine rettigheter ved behov

  • Rettigheter: Du finner en oversikt over dine rettigheter og hvordan du kan benytte de her.
  • Innsyn: Innsynsskjema fra Datatilsynet.